Pedagogiskt verktyget i programmet OneNote är ett förslag till arbetssätt för planering,...
Den här filmen beskriver hur du som pedagog i förskolan arbetar med pedagogisk dokumentation i...