Ett gemensamt pedagogiskt verktyg i syfte att stödja gemensam och kontinuerlig...