Information till ungdomar som nyligen fyllt arton år.