Sammanfattning av arbetsmarknadsnämndens sammanträden från 19 december 2017.
Kliv in i 1700-talets rebelliska väckelserörelse och möt Margareta Utterbom som fängslades för...