Dialogstödet är ett webbaserat verktyg som ska ge ett stöd och en grundläggande förståelse inför...