Att spel ger lust att lära tycker många av dagens pedagoger. Men det är inget nytt. Ett unikt...