Elisabeth Österwall, Peder Eneroth, Björn Sundqvist, Henrik Svahnberg Heldagsseminarium:...
Lena Embertsén, Miljöförvaltningen Stockholms stad Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa...
Jenny Fäldt, Miljöförvaltningen Stockholms stad Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till...
Jenny Pirard, Miljöförv. i Stockholms stad Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till...
Ellinor Josefsson och Arvin Ghasemi, Miljöförv. i Malmö stad Heldagsseminarium: Mikroplast -...
Malin Kotake Peter Sundqvist, Trafikverket Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till...
Karin Mattsson, Göteborgs universitet Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd,...
Elisabeth Österwall, Malin Kotake, Fredrick Regnell, Cajsa Wahlberg, Anna Rotander...
Anna Rotander, Örebro universitet Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till åtgärd,...
Cajsa Wahlberg, Stockholm Vatten och Avfall Heldagsseminarium: Mikroplast - från källa till...