9. Den nya kommunikationssajten Digital Agenda Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens...
8. Kartläggning av läsförståelse med Lexplore
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens...
7. Samverkan och avropsavtal gällande Lexplore
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens...
6. Information om telefoni
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade på...
5. Avtal gällande elevdatorer i grundskolan
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens...
4. Om nästa generation IT-service
Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet...
3. Om Skolplattform Stockholm Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens IKT-enhet hade...
2. Om nationella digitaliseringsstrategin Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens...
1. Inledning om organisationen på IKT-enheten. Från Digital Agenda som Utbildningsförvaltningens...