Skadliga kemikalier kan finnas i allt från fönsterputs...