En ny screening-metod för att tidigt upptäcka läs- och skrivsvårigheter hos barn blir inom kort...
Ny AI-baserad screening-metod för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter snart tillgänglig...