Kulturpristagare 2017 - Beth Laurin
En av Skolverkets filmer om Läslyftet - produktionsbolaget Marilyn