För att vården ska bli så bra som möjligt är det viktigt att inte stanna vid att lindra symptom,...
År 1936 avled fyra patienter på Maria sjukhus då de injicerats med desinfektionsmedel istället...