Poeter från tidskriften ponton och poesiaktivistgruppen...