Frukostseminarium på Stadsarkivet torsdagen den 6 april...