Hör författarna Majgull Axelsson och Gunnar D. Hansson i...