Hur speglas en återfallsförbrytares liv i arkiven som...