Varför använder Stockholms stad paviljonger? Vad tycker barnen om att gå i dem? Vad tycker...
Här presenteras fakta om skolpaviljonger. Det finns också en längre version av filmen där lärare...