Stockholm har fått ett nytt miljöprogram där Giftfritt...