I Sverige skrevs offentlighetsprincipen och tryckfriheten...