Hur mottogs flyktingar som sökte skydd undan förföljelse...