Kemikaliesmart förskola. Varför är kemikaliefrågan viktig och varför är barn särskilt känsliga?...