Vi har bjudit in gäster för att diskutera konsten och om...