På 1940-talet fick uniformsklädda hemvårdarinnor...