Källare, vindar och jordkulor fick tjäna som bostäder för...