Vad är en värdegrund bra för? Stadsdelsdirektören Patrik...