Skvaller, skräck och barnvittnen präglade 1670-talets...
Förr präglades medaljer över personer för att bevara...