Möt människorna på Grubbens - "armodets, sjukdomens,...