I Stadsarkivets magasin finns 8 mil arkiv. De berättar om...