Södermalms stadsdelsdirektör Christina Rapp Lundahl...