På 1700-talet var stadens gator mörka och farliga. Vem...