Stadsarkivets historiker Mats Hayen berättar om Piperska...