Taggad med webbutbildning

Det intersektionella perspektivet bidrar till att beskriva hur olika diskrimineringsgrunder och...
Normer är en del av samhällets oskrivna och skrivna regler – idéer, föreställningar och...
Alla människor ska ha samma makt att påverka samhället och sina egna liv. Därför ska var och en...