Taggad med välfärdspolitik

På 1940-talet fick uniformsklädda hemvårdarinnor...