Taggad med utbildningsförvaltningen

7. Samverkan och avropsavtal gällande Lexplore
Från...
6. Information om telefoni
Från Digital Agenda som...
5. Avtal gällande elevdatorer i grundskolan
Från Digital...
4. Om nästa generation IT-service
Från Digital Agenda som...
3. Om Skolplattform Stockholm Från Digital Agenda som...
2. Om nationella digitaliseringsstrategin Från Digital...
1. Inledning om organisationen på IKT-enheten. Från...
Jonas Hallberg möter författaren Jonathan Lindström i ett...
Röster om Skolplattform Stockholm - en film