Taggad med utbildningsförvaltningen

5. IT-frågelådan live – deltagarna får chansen att ställa...
4. Programbanken, information om en ny del i IKT-enhetens...
3. Informationssäkerhet och personuppgifter, Ustart....
2. Skolplattformens Startsida och Teams for education....
1. Inledning, Information om befattningsbeskrivningar för...
9. Den nya kommunikationssajten Digital Agenda Från...
8. Kartläggning av läsförståelse med Lexplore
Från...
7. Samverkan och avropsavtal gällande Lexplore
Från...
6. Information om telefoni
Från Digital Agenda som...
5. Avtal gällande elevdatorer i grundskolan
Från Digital...