Taggad med utbildningsförvaltningen

Varför använder Stockholms stad paviljonger? Vad tycker...
Erfarenhetsutbyte med Teddy Söderberg, Grundskolechef...
1. Inledning och Planera och Bedöma i Skolplattformen
2. Interna utbildare förskolan informerar
3. Interna utbildare gymnasiet informerar
4. Interna utbildare från grundskolan informerar kort
5. LegiLexi – vad är det?
6. Senaste nytt från GSIT 2.0 och avslutning
8. IT-frågelådan Live
1. Inledning och Lexia Provia - Vad är det?