Taggad med ungdom

Filmen om Aim. Genomgång av lokalen, samt insatser, förhållningssätt, metoder och stöd.
En behandlare om cannabis och ungdomar