Taggad med tidigmodern tid

Hör om Stockholms viktigaste utvecklingsfaser från den...