Taggad med teams

Kort instruktionsfilm för hur du lägger till flikar i en kanal i Microsoft teams
Beskrivning av de olika avsnitten samt hur du hanterar klassanteckningsboken i Teams.
Hur du granskar och ger återkoppling på uppgifter.
Hur Teams ser ut och fungerar på en lärplatta.
Kort instruktionsfilm för SFI Studieväg 1
Att som elev dela dokument eller fil för att göra gruppuppgift
Hur man som elev/studerande lämnar in en uppgift i Teams
Introduktion till hur man arbetar i Teams
Att som elev/studerande se feedback på uppgift
Att som elev/studerande hitta dokument för läxa