Taggad med teams

Beskrivning av de olika avsnitten samt hur du hanterar...
Hur du granskar och ger återkoppling på uppgifter.
Hur Teams ser ut och fungerar på en lärplatta.
Kort instruktionsfilm för SFI Studieväg 1
Att som elev dela dokument eller fil för att göra...
Hur man som elev/studerande lämnar in en uppgift i Teams
Introduktion till hur man arbetar i Teams
Att som elev/studerande se feedback på uppgift
Att som elev/studerande hitta dokument för läxa
Att som elev/studerande favoritmarkera Teams och varför...