Taggad med teams

Hur man som elev/studerande kan dela ett dokument eller...
Hur man som elev/studerande lämnar in en uppgift i Teams
Hur man som elev/studerande lämnar in en uppgift man...
Introduktion till hur man arbetar i Teams
Hur man som elev/studerande bäst använder...
Hur man som elev/studerande kan se feedback på en uppgift...
Hur man som elev/studerande kan hitta dokument för en...
Hur man som elev/studerande favoritmarkerar teams och...
Hur man som pedagog kan ladda upp och hantera filer i Teams
Hur man som pedagog publicerar nyheter i skolplattformen