Taggad med svea hovrätt

I Sverige skrevs offentlighetsprincipen och tryckfriheten...