Taggad med stormaktstiden

Under 1600-talets stormaktstid växte Stockholm till en...
Baron Görtz, Karl XII:s förste minister, utpekades efter...
I det storslagna planschverket Suecia antiqua et hodierna...
Vad berättar Stockholms tänkeböcker om stormaktstidens...