Taggad med stormaktstiden

Under 1600-talets stormaktstid växte Stockholm till en huvudstad av europeiska mått och...
Baron Görtz, Karl XII:s förste minister, utpekades efter kungens död som syndabock för enväldet...
I det storslagna planschverket Suecia antiqua et hodierna framträder stormaktstidens Stockholm i...
Vad berättar Stockholms tänkeböcker om stormaktstidens folkliv? Hör den osannolika historien om...