Taggad med stockholms universitet

I arbetarkvarteren dök en ny figur upp vid sekelskiftet 1900: livförsäkringsagenten. I hus och...
Hör om 1700-talets idéer om barn som bristvara, om barnamord, oäkta barn, obstetrik och...
För 100 år sedan kämpade liberaler och socialdemokrater mot bolagsdriften av Stockholms...
En formlig explosion av idrottsutövare, idrottsbidrag och idrottsanläggningar präglade...
I början av 1500-talet hyrde många sin bostad av kyrkan, tiggarordnar och andra religiösa...
Hur mottogs flyktingar som sökte skydd undan förföljelse och krig? Först från 1939 tog staten i...
1600-talets diplomater uppträdde också som turister. De hade råd till det bästa som staden hade...
Vilken betydelse har känslor haft i politiken? Hör om hur socialdemokratin sedan 1880-talet...
Demonstrationer och offentliga protester har länge använts för att de många ska
kunna ge politisk...
Efter år av hetsiga debatter och bråk med kommunpolitiker tog staten 1918 över det privata...