Taggad med stockholms stad

Stockholmsmodellen beskriver Stockholms stads arbete för att minska arbetslöshet och utanförskap...
Stockholmsmodellen beskriver Stockholms stads arbete för att minska arbetslöshet och utanförskap...
Några av traineerna från programmet 2012/2013 berättar om hur det är att vara trainee i...