Taggad med stockholms stad

De här filmen beskriver Stockholms stads insats FILUR - Fördjupade Insatser Leder Unga Rätt....
Den här filmen beskriver Stockholms stads insats SELMA - Sikta Efter Långsiktigt Möjliga Arbeten....
Stockholmsmodellen beskriver Stockholms stads arbete för att minska arbetslöshet och utanförskap...
Stockholmsmodellen beskriver Stockholms stads arbete för att minska arbetslöshet och utanförskap...
Stockholmsmodellen beskriver Stockholms stads arbete för att minska arbetslöshet och utanförskap...
Några av traineerna från programmet 2012/2013 berättar om hur det är att vara trainee i...