Taggad med stockholms stad

Susanne Leinsköld stadsdelsdirektör, Skärholmen
Biträdande stadsdirektör Anna Håkansson
Moderator Peter Salander inleder AI-dagen
Stockholm växer, för dig. Sommaren 2018 passerar Enskede-Årsta-Vantör 100 000 invånare. En flicka...
De här filmen beskriver Stockholms stads insats FILUR - Fördjupade Insatser Leder Unga Rätt....
Den här filmen beskriver Stockholms stads insats SELMA - Sikta Efter Långsiktigt Möjliga Arbeten....
Stockholmsmodellen beskriver Stockholms stads arbete för att minska arbetslöshet och utanförskap...
Stockholmsmodellen beskriver Stockholms stads arbete för att minska arbetslöshet och utanförskap...
Stockholmsmodellen beskriver Stockholms stads arbete för att minska arbetslöshet och utanförskap...
Några av traineerna från programmet 2012/2013 berättar om hur det är att vara trainee i...