Taggad med stockholms stad

Adelinde Schmidhuber, grundskolechef i Stockholms stad, berättar om hur AI-screening används i...
Paneldebatt 1 - AI-dagen Vi tar avstamp i perspektivet 2029: Vad har vi framför oss? Hur...
Markus Bylund, strategichef för IT och digitalisering, Uppsala kommun
Susanne Leinsköld stadsdelsdirektör, Skärholmen
Biträdande stadsdirektör Anna Håkansson
Moderator Peter Salander inleder AI-dagen
Stockholm växer, för dig. Sommaren 2018 passerar Enskede-Årsta-Vantör 100 000 invånare. En flicka...
De här filmen beskriver Stockholms stads insats FILUR - Fördjupade Insatser Leder Unga Rätt....
Den här filmen beskriver Stockholms stads insats SELMA - Sikta Efter Långsiktigt Möjliga Arbeten....
Stockholmsmodellen beskriver Stockholms stads arbete för att minska arbetslöshet och utanförskap...