Taggad med stockholmia

Allt som hänt i staden har också hänt i det här huset. Berättelserna finns i ristningarna i...
Frukostseminarium på Stadsarkivet torsdagen den 6 april 2017, kl. 08.30–10.00. Inledning: Fil. dr...