Taggad med stadsutveckling

Åsa Dahlin och Christoffer Carlander från stadsbyggnadskontoret och Lena Berg från...
Presentation av Sverker Henriksson i samband med seminarium om social hållbarhet.