Taggad med stadsmuseet

Kämnärsrätt, häkteslokal och rum för "pinliga förhör" är några av verksamheterna som funnits i...
Hör den prisbelönade franska konstnären Xavier Veilhan berätta om sitt konstverk av 89 stora...
Allt som hänt i staden har också hänt i det här huset. Berättelserna finns i ristningarna i...
Under två år var Stadsmuseet på plats i Östberga för att dokumentera vardagslivet och samla in...
50 år efter hennes död förvärvade Stockholms stadsmuseum mamsell Josabeth Sjöbergs detaljrika...
När folk bad vid altartavlan Helga Lösen i Svartbrödraklostret hände fantastiska saker! Hör mer...
När Sveavägen breddas 1920 ska halva kvarteret Vargen jämnas med marken. Ut rycker Samfundet S:t...
Stadsarkivet blev den världsberömda arkitektens sista byggnad och färdigställdes efter hans död...
Skvaller, skräck och barnvittnen präglade 1670-talets häxprocesser. Hör om Malin Matsdotter som...