Taggad med stadsmuseet

Allt som hänt i staden har också hänt i det här huset. Berättelserna finns i ristningarna i...
Under två år var Stadsmuseet på plats i Östberga för att dokumentera vardagslivet och samla in...
50 år efter hennes död förvärvade Stockholms stadsmuseum mamsell Josabeth Sjöbergs detaljrika...
När folk bad vid altartavlan Helga Lösen i Svartbrödraklostret hände fantastiska saker! Hör mer...
När Sveavägen breddas 1920 ska halva kvarteret Vargen jämnas med marken. Ut rycker Samfundet S:t...
Stadsarkivet blev den världsberömda arkitektens sista byggnad och färdigställdes efter hans död...
Skvaller, skräck och barnvittnen präglade 1670-talets häxprocesser. Hör om Malin Matsdotter som...