Taggad med stadsarkivet

När arbetare och polis drabbade samman mitt i Stockholm en junidag för 100 år sedan flöt blodet i...
När Vasa bärgades påträffades kvarlevorna av två kvinnor. I arkiven skymtar flera kvinnliga...
Att Klara jämnades med marken för att göra plats åt det nya City väcker än idag starka känslor,...
Frukostseminarium på Stadsarkivet torsdagen den 4 maj 2017, kl. 08.30–10.00.

Inledning: Fia...

Vem bar skulden för slottsbranden 1697? Några såg det som Guds straff, vissa misstänkte den...
Sveriges neutralitet har en äldre historia än vi tror. Under neutral flagg blomstrade svensk...
Frukostseminarium på Stadsarkivet torsdagen den 6 april 2017, kl. 08.30–10.00. Inledning: Fil. dr...
Hur länge har idrott varit ett publikt nöje i Stockholm? Och hur har stadens idrottsarenor sett...
Runt sekelskiftet 1900 begav sig systrarna Forsström från Dalarna till Stockholm för att arbeta –...
Våren 1968 bildade några Stockholmskvinnor Grupp 8.Genom originella aktioner försökte de blåsa...