Taggad med socialpolitik

På 1940-talet fick uniformsklädda hemvårdarinnor...
Under 1930-talet förde Socialdemokraterna fram välfärden...